Tidsbestilling

Mandag 10:00 - 12:00 Tirsdag: 10:00-12:00 og 13:00 - 15:00 Alm. henvisning: Tlf.33 12 40 01 Sundhedsforsikring: Tlf.33 12 40 01 Privat / gruppe II: Tlf.33 12 40 01

Mogens Pfeiffer Jensen, Overlæge, Ph.D

 • Reumatolog og Intern Mediciner, tidligere overlæge, Ph.D samt lektor.
 • Lektor reumatologi Aarhus Universitet 1999-2019
 • Lektor København Universitet 2019-2021
 • Lektor smerter, Aarhus Universitet 1999-
 • Ph.D. Reumatologi - ledsmerter 1999
 • Speciallæge i reumatologi 2005
 • Speciallæge Intern Medicin 2005
 • Årets Underviser Medicin, Aarhus Universitet
 • Overlæge reumatologi Silkeborg Sygehus 2006-07
 • Overlæge reumatologi, Aarhus Universitetshospital 2007-2019
 • Overlæge reumatologi, Rigshospitalet Glostrup 2019-2021
 • Foredragsholder Gigtforeningen 1999-
 • Foredragsholder Folkeuniversitetet 2013- PhD vejleder